Na konferencií budeme tento rok s úctou hostiť najlepších študentov zo škôl:

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
SOŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava - Petržalka
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava - Dúbravka
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 6, Gbely
SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava - Staré Mesto
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava - Petržalka
SOŠ automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice
Stredná odborná škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
Stred.priemyselná škola, SNP 8, Myjava
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava - Vajnory
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Stredná odborná škola, I. Krasku 491; Púchov
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava - Staré Mesto
Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 Nitra
SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava - Ružinov