Potvrdzovanie účasti práve prebieha. Ďakujeme za strpenie.


Na podujatie sme s úctou pozvali študentov škôl:

Stredná priem. škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra
SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava - Staré Mesto
Stredná priem. škola, F. Hečku 25, Levice
Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
SOŠ technická, Kračanská cesta 36, Dunajská Streda
SOŠ strojnícka, Pplk. Pľjušťa 29, Skalica
Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo
SOŠ letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava - Staré Mesto
Stredná priemysel.škola, Petőfiho 2, Komárno
Spojená škola - Stred. priem. a elektrotech. S. A. Jedlika, Komárňanská 28, Nové Zámky
SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava - Dúbravka
SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany
Stred.priemyselná škola, Obrancov mieru 1, Dubnica nad Váhom
SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava
Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Spoj škol. SOŠ, Rastislavova 332, Nováky
Stredná odborná škola, Pod Sokolice 14, Trenčín
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá
SOŠ elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky
SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce
Stred.priemyselná škola, Slov. partizánov 52, Považská Bystrica
SŠ-Stredná priem.škola, Nivy 2, Šaľa
SOŠ technická, Nová 9, Piešťany
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice
Stred.priemyselná škola, SNP 8, Myjava
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava - Ružinov
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, PrievidzaStredná odborná škola, Štúrova 23, Dubnica nad Váhom
SOŠ automobilová, Coburgova 39, Trnava
SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava - Petržalka
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice
Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
SOŠ elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava