Celoslovenská inovačná súťaž, na ktorej mladí technici z najlepších stredných škôl riešia zadaný problém, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň vyhrávajú finančné štipendium pre seba i podporu pre svoju školu.

Celý program súťaže prebieha na digitálnej platforme, kde sa jednotlivé študentské tímy spájajú, vzdelávajú a následne pracujú na svojich riešeniach.

24 NAJLEPŠÍCH TECHNICKÝCH STREDNÝCH ŠKÔL Z 8 KRAJOV

1 ZADANIE A 5 TÝŽDŇOV WORKSHOPOV, KONZULTÁCIÍ A TVORBY RIEŠENÍ

1 500€ PRE NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV A ICH ŠKOLU

VSTUP PRE SÚŤAŽIACICH DO DIGITÁLNEJ PLATFORMY SÚŤAŽE

Absolvovaním programu študenti získajú jednu z aktuálne kľúčových konkurenčných výhod na trhu práce - schopnosť spolupracovať a riešiť problémy v online priestore. Vedieť spolupracovať v takomto priestore, prichádzať s konkrétnymi výsledkami a zároveň sa tam učiť nové informácie a nadobúdať zručnosti je z hľadiska zamestnateľnosti v tejto dobe obzvlášť prínosné.

Dominik Hamaj, spoluzakladateľ
SAIDE - Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní

TOHTOROČNÁ TÉMA SÚŤAŽE

Navrhnite energeticky nezávislé mestečko
v podmienkach Slovenska - bez priamych emisií
s využitím inteligentných technológií


ODBORNÍ GARANTI PROGRAMU

ČASOVÁ OS PROGRAMU


9.11. - 14.11.

Registrácia tímov z jednotlivých stredných škôl

18.11. - 27.11.

Priebeh workshopov

28.11. - 7.12.

Priestor pre tímy na prácu

8.12.

Vyhodnotenie riešení a selekcia 8 postupujúcich tímov (krajské kolo)


9.12. - 17.12.

Vylaďovanie riešení a priebeh konzultácií

18.12.

Prezentácie projektov pred odbornou komisiou a finálna selekcia víťazného tímu

19.12. - 23.12.

Odovzdanie cien a mediálna propagácia

ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM ZA PODPORU


HLAVNÍ PARTNERI


PODPOROVATELIA


HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER


MEDIÁLNI PARTNERI


NETWORK PARTNERI

Projekt pod záštitou:

Podpora & Partnerstvá

hamaj@saide.sk
+421 919 141 351
Staromestská 3, 811 03 Bratislava