BUDÚCNOSŤ PRÁCE JE DNES.
PRIPRAVUJEME NA ŇU NAŠICH ŠTUDENTOV DOSTATOČNE?

Podľa OECD sa Slovensko nachádza medzi krajinami s najväčším rizikom dopadu automatizácie na trh práce.


Spomedzi 36 krajín OECD je najvyššia pravdepodobnosť na automatizáciu, až v 62% pracovných pozícií, práve na Slovensku. Najväčšiemu riziku straty zamestnania v dôsledku automatizácie sú vystavení ľudia s nízkou kvalifikáciou, no samostatnou kategóriou sú mladí ľudia, ktorí absolútne netušia, ako sa aktuálne mení demografia trhu práce a pri vstupe naň môžu čeliť rade ťažkostí zapríčinených touto nedostatočnou prípravou.

Našou víziou je každoročne pomôcť tisíckam stredoškolákov pripraviť sa na budúci svet práce a inšpirovať ich k tomu, aby už počas štúdia robili rozhodnutia, ktoré im budú nápomocné v ich budúcej kariére.

V mene napĺňania našej vízie sme sa rozhodli založiť iniciatívu BeREADY, v ktorej sa zameriavame na 

ŠTUDENTOV,

aby sa dokázali uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí

ŠKOLY A UNIVERZITY,

aby sme im pomohli zaviesť inovatívne vzdelávacie procesy

ORGANIZÁCIE,

aby sme im pomohli rýchlejšie napredovať v napĺňaní spoločných vízií 

VEREJNOSŤ,

aby sme zdvihli povedomie o tejto problematike a šírili dôležité informácie naprieč spoločnosťou

Rob najlepšie čo vieš, s tým čo máš, tam kde si

Aby sme naplnili tieto ciele a dosiahli viditeľný progres v tejto sfére, navrhli sme s našim tímom viacero riešení, ktoré budeme postupne zapracovávať do systému.


BeREADY PROJEKTY

BeREADY CONFERENCES 

Prvý oficiálny projekt pod záštitou iniciatívy BeREADY

Zoznámte sa s tímom BeREADY

Dominik Hamaj

Ja sa starám o rozvoj projektov

Ekonomická univerzita

v Bratislave

Peter Neumann

Ja sa starám o chod projektov

Univerzita Komenského

v Bratislave

Barbora Hamajová

Ja sa starám o vzťahy s verejnosťou

Gymnázium Ľ. Štúra
v Trenčíne

Alica Hollá

Ja sa starám o komunikáciu

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Matej Lanča

Ja sa starám o marketing

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave

ZAUJAL VÁS NÁŠ PROJEKT A MALI BY STE ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU? PRÍPADNE, MÁTE NA NÁS NEJAKÚ INÚ OTÁZKU? POKOJNE NÁM ZANECHAJTE ODKAZ ALEBO NÁM ROVNO ZAVOLAJTE. 

Dominik Hamaj

Founder & Executive Director


+421 919 141 351
hamaj@beready.sk

Peter Neumann

Founder & Managing Director


+421 949 560 099
neumann@beready.sk

Wallor riešenia o.z.
IČO: 5217 7840  DIČ: 21209 73514