BeREADY FOR THE FUTURE

je najväčšia konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení. Študenti majú šancu získať strategické informácie pre ich budúcu kariéru

V spolupráci s odborníkmi z rôznych oborov sme sa rozhodli priblížiť perspektívnym študentom stredných škôl budúcnosť trhu práce na Slovensku a vo svete. Študenti získajú prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu si budú vedieť vybrať zameranie tak, aby sa dokázali uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí, z čoho budú profitovať nie len oni, ale aj naša krajina samotná.


ĎALŠIA ZASTÁVKA: KOŠICE / NOVEMBER 2019

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať


KONTAKTY

DOMINIK HAMAJ
+421 919 141 351


PETER NEUMANN
+421 949 560 099


Sledujte nás na: