Súťaž, kde najlepší stredoškoláci riešia technické problémy, nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru a zároveň vyhrávajú pre seba i svoju školu finančné odmenyKrajské kolo (8 výherných tímov)

(cenu zverejníme čoskoro) 


Celoslovenské kolo (1 výherný tím)

(cenu zverejníme čoskoro) 


Súťaž je určená technicky zameraným stredoškolákom z celého Slovenska, ktorí práve v tomto školskom roku maturujú.

V spolupráci s odborníkmi z rôznych spoločností sa snažíme o to, aby študenti na našej súťaži získali vďaka práci v tíme a množstvu workshopov kľúčové zručnosti využiteľné vo svojej ďalšej kariére. Participáciu/výhru na súťaži  BeREADY AWARDS si môžu dať taktiež do svojho životopisu, čo im pomôže pri uchádzaní sa o prácu či hlásení sa na vysokú školu. Naviac, z ich úspechu budú profitovať nielen oni, ale aj ich škola samotná. 

SÚŤAŽIACI

4-členné tímy z technicky zameraných stredných škôl

ZADANIE

Technický problém, ktorému aktuálne čelí spoločnosť

PROGRAM

5 týždňov tvorby riešenií, konzulácií a workshopov

ČASOVÁ OS PROGRAMU


9.11. - 14.11.

Registrácia tímov z celého Slovenska

18.11. - 27.11.

Priebeh workshopov

28.11. - 7.12.

Priestor pre tímy na prácu

8.12.

Vyhodnotenie riešení a selekcia 8 výherných tímov krajského kola


9.12. - 17.12.

Priebeh workshopov a konzultácií

18.12.

Prezentácie projektov pred firmami a finálna selekcia víťazného tímu

ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM ZA PODPORU


HLAVNÍ PARTNERI


HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER


MEDIÁLNI PARTNERI


NETWORK PARTNERI

Ďalšie informácie o zadaniach, partneroch súťaže a možnostiach registrácie tímov
zverejníme čoskoro 

Projekt pod záštitou:

Partnerstvá & Podpora

hamaj@saide.sk
+421 919 141 351
Staromestská 3, 811 03 Bratislava