Zbúrajte mýtus "nie som technický typ"

Podľa štúdie Európskej komisie vyžaduje digitálne zručnosti až 90% pracovných pozícií, no viac než tretina zamestnávateľov vníma práve v tejto sfére nedostatok ľudí, predovšetkým žien. Častokrát sú to ženy, ktoré pociťujú nedostatočnú podporu, a tak sa často skrývajú za tvrdenie: ,,Nie som technický typ". Prečo ešte stále veríme mýtom o nedostatočnej genetickej výbave a zatvárame dvere pred kariérnymi možnosťami, ktoré tech sektor ponúka všetkým? 

Mirka vedie vzdelávací program Mini Tech MBA, ktorý bol vytvorený špeciálne pre ženy. Účastníčky programu si počas troch mesiacov doplnia vedomosti, sieť kontaktov a sebaistotu v oblasti informačných technológií. Ku svojej špecializácii pridávajú prehľad v IT, vďaka čomu dokážu výrazne kariérne napredovať. Mirka sa predtým venovala riadeniu vzdelávacích, komunitných a marketingových projektov v agentúre Generations a OZ Záleží nám. Po ukončení štúdia v odbore Strategický manažment na Fakulte Managementu UK pracovala v KPMG v Bratislave. V rámci PhD. štúdia na FM UK sa sústredí na podnikanie znevýhodnených skupín obyvateľstva a Intrapreneurship.

Mirka Uhnak 

Riaditeľka v Mini Tech MBA

for Women