Martin Kollár

- informácie zverejníme čoskoro -

Martin Kollár bude viesť workshop na tému, ako by sa mali študenti správať a čo by mali robiť, aby pravidelne zvyšovali svoju hodnotu na pracovnom trhu.