Jakub Trizna

Jakub Trizna je absolventom Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a pre Unicorn začal pracovať už počas štúdia. Za pomerne krátky čas sa vypracoval na vedúcu pozíciu. Neskôr, ako projektový manažér zodpovedal za projekty najmä v oblasti energetiky. Stojí si za tým, že úspech projektu nezávisí od geografickej polohy jednotlivých členov tímu, ale od ich schopnosti vzájomnej komunikácie. Svoje nadobudnuté zručnosti a vedomosti z manažmentu IT projektov a ľudí v súčasnosti uplatňuje pri rozvoji Unicorn Software Factory v Prešove.


Ak má mať projekt šancu na úspech, musí byť riadený

Úspech v IT nie je podmienený len schopnosťou písať krásne kódy. Ak má mať projekt šancu byť úspešným, musí byť riadený. Pri väčších a komplexnejších projektoch si už ale nevystačíme len so zdravým sedliackym rozumom, ale je potrebné využiť aj odborné znalosti z oblasti projektového riadenia. Spoločne sa pozrieme nie len na to, kto je projektový manažér, akým výzvam čelí, ale ukážeme a vyskúšame si aj niektoré metódy, ktoré môže pri svojej práci využívať.