Wera Csémi

- informácie zverejníme čoskoro -

Weraa Csémi bude viesť workshop na tému finančnej gramotnosti, aby študenti porozumeli financiám a správne s nimi zaobchádzali v rôznych životných situáciách.