Učíme stredoškolákov spolupracovať
v online priestore...a mnohí ďalší.

"Dvadsaťštyri tímov stredoškolákov sa prostredníctvom nového konceptu súťaže - prispôsobeného aktuálnej situácii - mohlo lepšie pripraviť na trh práce v post-pandemickej realite. Absolvovaním programu mali študenti získať dôležitú konkurenčnú výhodu na trhu práce - schopnosť spolupracovať a riešiť problémy v online priestore ako tím."

Aktuality

Hlavným cieľom komunity tohto projektu je naučiť stredoškolákov spolupracovať v online priestore. Chceme, aby nadobudli schopnosť tímovo riešiť problémy a prichádzať s konkrétnymi výsledkami výhradne za pomoci digitálnych technológií, nakoľko práve táto schopnosť sa stala kľúčovou konkurenčnou výhodou každého človeka pôsobiaceho na aktuálnom i budúcom trhu práce.

PRIESTOR

ŠPECIÁLNA DIGITÁLNA
PLATFOMA

ABSOLVENTI

TALENTOVANÍ STREDOŠKOLÁCI
Z CELÉHO SLOVENSKA

LEKTORI A MENTORI

ODBORNÍCI Z FRIEM A ORGANIZÁCIÍ

PROGRAM

PREDNÁŠKY, WORKSHOPY, KONZULTÁCIE, VYHODNOTENIE...

TÉMY

ZAUJÍMAVÉ SVETOVÉ ALEBO FIREMNÉ PROBLÉMY

Ing. Štefan Bucz, PhD.

SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Komárno

”Bola to výnimočná príležitosť pre našich študentov naučiť sa niečo nové, čím sa v rámci štandardnej výučby ešte nestretli. Súťaž a workshopy prispeli nielen k ich odbornému rastu, ale i k zvyšovaniu ich prezentačných zručností i schopností v reálnom čase reagovať na nové situácie. Získané skúsenosti už u nich pozorujem na vyučovacích hodinách."

Ing. Jaroslava Richterová

SPŠ elektrotechnická, Košice

"Chcem sa vám v mene nášho tímu veľmi krásne poďakovať za možnosť byť súčasťou tohto projektu. Moji študenti sa doteraz z výhry nevedie spamätať. Dostali krásny darček pod stromček a sme šťastní, že máme takých študentov. Určite tých 5 týždňov stálo za to, dozvedeli sa veľa zaujímavých nových vecí a získali veľa softs killových zručností. Cením si, že robíte pre nich takéto zaujímavé projekty a majú možnosť sa spoznať s odborníkmi z firiem a tiež nadviazať kontakty s inými školami. Rada budem súčasťou aj ďalších zaujímavých projektov.“

Mgr. art. Katarína Šantová, PhD.

Súkromná SOŠ ekonomicko-technická, Košice

”Chcem sa vám za žiakov, aj za seba veľmi poďakovať za workshopy, ktoré sme mohli zažiť. Klobúk dole, organizácia super.“

Mgr. Valéria Nagyová

egoodwill.sk

"Výzva, ktorá sa neodmieta - asi tak by som charakterizovala jednou vetou spoluprácu s organizátormi BeREADY. Sme radi, že už druhý rok môžeme byť súčasťou vzdelávania našich maturantov a ich uplatnenia na trhu práce na Slovensku. O to viac, že nikto z nás ešte netuší, čo nás s pandémiou ešte čaká. Netreba sa však vzdávať mladíckych snov do budúcna. Veríme, že vďaka organizátorom konferencie a ich výborným spíkrom sa spoločnosť posunie vpred.“

Projekt pod záštitou:

Partnerstvá & Podpora

hamaj@saide.sk
+421 919 141 351
Staromestská 3, 811 03 Bratislava