BeREADY FOR THE FUTURE

je najväčšia konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení.

Študenti tu majú šancu získať strategické informácie pre ich budúcu kariéru

CEZ ŠTUDENTOV K STABILNEJ EKONOMIKE 

Viacerí predstavitelia popredných svetových organizácií poukázali na fakt, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším rizikom dopadu automatizácie na trh práce.

V spolupráci s odborníkmi z rôznych oborov sa snažíme o to, aby na našich konferenciách študenti získali prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu si budú vedieť vybrať zameranie tak, aby sa dokázali uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí, z čoho budú profitovať nie len oni, ale aj naša krajina samotná.

NÁVŠTEVNÍCI


NAJLEPŠÍ STREDOŠKOLÁCI

ZO SLOVENSKA

PROGRAM


PREDNÁŠKY, WORKSHOPY, Q&A, TECH VYCHYTÁVKY, STÁNKY ORGANIZÁCIÍ, JEDLO...

PREDNÁŠAJÚCI


ODBORNÍCI Z RÔZNYCH

OBOROV

TÉMA

BUDÚCNOSŤ TRHU PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA

PRIESTORY


NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ UNIVERZITY

ZLOŽENIE PUBLIKA

Študentov, ktorí sa zúčastňujú na našich konferenciách, vyberáme za pomoci vedení jednotlivých stredných škôl. Pri výbere dbáme na to, aby študenti, ktorí prídu za danú školu, boli zvolení na základe dosiahnutých výsledkov v škole, prípadne ich angažovanosti v mimoškolských aktivitách.

PREČO VYBERÁME NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV?

Chceme totižto maximalizovať šance, že sprostredkované informácie padnú na úrodnú pôdu. Takýto študent vie následne ovplyvniť aj jeho ostatných rovesníkov a nepriamo byť ambasádorom myšlienky celého projektu.

93%

ŠTUDENTOV PLÁNUJE NA ZÁKLADE

NADOBUDNUTÝCH VEDOMOSTÍ NA NAŠEJ MÁJOVEJ KONFERENCII PODNIKNÚŤ

ĎALŠIE KROKY


Ingrid Pálfyová

SOŠ RV Dunajská Streda 

« Zo srdca Vám ďakujeme za organizáciu konferencie, ktorá nám dala veľmi veľa. Zaujímavé prednášky, ochotní, milí organizátori, perfektné priestory, priateľská atmosféra.....ešte by som mohla pokračovať. V mene účastníkov z našej školy Vám ďakujem za možnosť a prajeme všetko najlepšie do budúcnosti. »

Tomáš Kálmán

Denník N

« Vzdelávanie mladej generácie v tak dôležitej téme ako je budúcnosť trhu práce je skvelý nápad. To ako sa Vám podarilo zvládnuť tak veľkú konferenciu len potvrdzuje, že máte pre to naozaj zápal. Držím vám palce, nech sa vám táto myšlienka podarí rozšíriť naprieč Slovenskom. Ak budete potrebovať akúkoľvek podporu, určite sa môžete znova na nás obrátiť. Teším sa na ďalšiu spoluprácu! »

Martina Sokolíková

Google Slovakia

« Keď ma oslovili organizátori konferencie BeREADY s cieľom spojiť na celodennej konferencii 600 najlepších študentov a učiteľov z celého Slovenska vedela som, že to je výzva. Zvládli to však na výbornú. Svedčí o tom nie len super feedback od účastníkov, ale aj spokojnosť nás speakrov. Ďakujem za skvelý zážitok a držím palce pri ďalších ročníkoch!. »

Zuzana Juhászová 

Ekonomická univerzita v Bratislave

« Spôsobov, ako ukázať mladým ľuďom ich realizáciu v pracovnom živote je veľa. Ak sa to spojí s propagáciou vzdelávania, možnosťami uplatnenia v rôznych odboroch hospodárstva, s diskusiou so zapálenými mladými ľuďmi pre dobrú vec - uplatniť sa v pracovnom živote - ide o dobrú akciu, ktorá ukáže stredoškolákom, ako sa chopiť šance a nepustiť ju.»

MÁJOVÁ KONFERENCIA NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE