Viac ľudí = viac práce?

05.04.2019

Globálna populácia pracujúcich ľudí sa má medzi rokmi 2017 až 2027 zvýšiť o 485 miliónov. Masívne zmeny, ktoré je možné pozorovať na globálnej úrovni vyžadujú, aby boli ľudia všeobecne prispôsobivejší, flexibilnejší a svižnejší, pretože je čoraz ťažšie zvoliť správnu osobu, ktorá by bola vhodným kandidátom napr. na riadenie spoločnosti, či nábor dostatočne talentovaných ľudí. Samotní mileniáli budú v roku 2025 tvoriť 75% svetovej pracovnej sily. Ľudia všetkých vekových skupín budú opúšťať svoje pracovné pozície kvôli novým technológiám. 85% mladých ľudí tvrdí, že táto skutočnosť ich ovplyvní pri výbere svojej práce. Pracovný pomer bude pri tom v prípade mladších zamestnancov trvať o roky dlhšie.

Technológia a jej transformácia

Od roku 2000 skrachovalo, zaniklo alebo bolo odkúpených kvôli digitálnej revolúcii 52% z 500 popredných globálnych spoločností. Štvrtá priemyselná revolúcia pretvára aj svet biznisu. V roku 2017 sa takmer 50% organizácií rozhodlo adaptovať na tieto skutočnosti - výrazné zvýšenie z 13% v roku 2014. Technológie premieňajú svet biznisu, ako ho poznáme a žiadna z organizácií, bez ohľadu na veľkosť, sa nemôže vyhnúť digitálnej dobe. No tiež nám pomáhajú starať sa o životné prostredie, liečiť choroby, zvyšovať ochranu a dokážu nám slúžiť v každodenných aktivitách.

Zapojenie pracovnej sily a jej očakávania

75% mileniálov chce mať možnosť pracovať flexibilne a mať pritom stále možnosť povýšenia. Mať cieľ je čoraz dôležitejším faktorom. Medzi zamestnancami motivovanými nejakým cieľom, až 77% verí, že ich práca má zmysel a 68% z nich ju považuje za prínosný element vo svojom živote. Aktívne zapojení pracovníci sú viac produktívni. Ako sa vyvíjajú organizácie, tak rastie aj potreba po ocenení a uznaní talentu inovatívnym spôsobom. Aktívne zapájaní zamestnanci sú súťaživí, cítia sa dôležití, a tak majú vyšší predpoklad prispieť k zveľaďovaniu spoločnosti.

Mobilita a možnosti pracovnej sily

Viac ako 62% spoločností využíva flexibilných pracovníkov (freelanceri, pracovníci na dočasný úväzok, pracovníci z agentúry). Očakáva sa, že do roku 2020 budú pracovnú silu jednej zo štyroch organizácií tvoriť aspoň z 30% percent flexibilný pracovníci s dočasným úväzkom. 75% vedúcich pracovníkov hovorí, že počas nasledujúcich dvoch až troch rokov sa zvýši dopyt po globálne mobilných pracovníkoch. Organizácie musia myslieť a konať globálne, musia sa pozerať za hranice svojho zvyčajného myslenia a vytvárať vhodnú komunitu pre globálnych pracovníkov. Ďalšou výzvou pre úspešnú organizáciu je posilniť sa lokálne, no myslieť pri tom globálne.