Štyri svety do roku 2030?

23.03.2019

37% ľudí sa obáva automatizácie, nakoľko môže ohroziť viac ako 33% doterajších pracovných miest.

74% ľudí je pripravených učiť sa novým schopnostiam, aby boli zamestnateľní aj v budúcnosti.

60% ľudí si myslí, že len niekoľko jednotlivcov bude mať stabilné a dlhotrvajúce zamestnanie v budúcnosti a 73% ľudí si myslí, že technológie nikdy nebudú môcť nahradiť ľudské myslenie.

PwC, jedna zo štyroch najväčších svetových konzultačných spoločností, vydala 25.7.2017 správu, v ktorej opisovali štyri scenáre, resp. štyri svety, ktoré bližšie identifikujú pracovnú silu budúcnosti.

Modrý svet: Korporát na prvom mieste, kedy bude možné zamestnať sa len vtedy, pokiaľ korporát bude potrebovať Vaše služby a, samozrejme, ak ste najlepší v tom, čo ponúkate. Iní zamestnávatelia nebudú existovať, nakoľko heslo tohto sveta bude "silnejší prežije".

Červený svet: Inovácie a rýchly progres, kde bude mať najväčšiu hodnotu človek so schopnosťami ako sú rýchla adaptabilita, kreativita a cieľavedomosť. Kľúčovú rolu v tomto scenári zohrajú technológie, vďaka ktorým bude zaručené, že len tí najvýkonnejší budú spolupracovať.

Zelený svet: Spoločnosť a zodpovednosť. Dominantným faktorom tejto varianty je presadzovanie hodnôt a uvažovanie o povolaní ako o poslaní a nie len ako o zdroji príjmu. Podstatou tejto vízie bude urobiť čo najviac dobra, a to tak, aby vznikol len minimálny dopad na životné prostredie.

Žltý svet: Prvoradé je ľudstvo a humanita, pričom môže vzniknúť množstvo menších organizácií, ktorým záleží na sociálnej zodpovednosti a na rovnosti. V tejto možnosti bude nezvyčajný fixný pracovný čas a striedanie práce bude bežné, no jeho primárnym dôvodom budú hodnoty a nie úpadok možností vo svete práce.

Vo všetkých štyroch formách hrá podstatnú úlohu dlhoročné, prípadne celoživotné učenie sa novým schopnostiam, flexibilita a adaptabilita. No hlavná myšlienka budúcnosti práce bude nastavenie mysle, v ktorom nemôžeme uvažovať o sebe ako o ľuďoch, ktorí sú dobrí v jednom obore, ale ako o ľuďoch, ktorí ovládajú určitú sériu schopností, ktorú si neustále rozširujú, a preto budú aj naďalej potrební.

Zdroj: PwC: Workforce of the future: The competing forces shaping 2030. 25.7.2017. Link: https://goo.gl/GCE5WF