Schopnosť adaptovať sa je nevyhnutná

04.03.2019

Pracovné oblasti, ktoré automatizácia v blízkej budúcnosti priamo postihne nie je problém identifikovať už teraz. Avšak, taktiež sa môžeme tešiť na nové pracovné pozície, ktoré vzniknú ako výsledok potreby vo svete dokonalejších technológií.

Už teraz je možné pozorovať oblasti, v ktorých proces automatizácie jasne zvýšil kvalitu a efektivitu služieb. Ide najmä o: 

• Lekárstvo a poskytovanie zdravotnej starostlivosti

• Vedu, inžinierstvo, účtovníctvo a analytiku

• Informačné technológie a ďalšie oblasti technických špecialistov

• Manažment a riadenie

• Vzdelávanie a výučbu

• Kreatívne oblasti, zahrňujúce umelcov zo všetkých okruhov

• Staviteľov a podobné profesie, ktoré sa týkajú infraštruktúry a budov

• Manuálnu prácu a služby

Práve automatizácia a častejšia implementácia robotiky do pracovných procesov môže spôsobiť, že odhadom 400 až 800 miliónov jednotlivcov bude musieť zmeniť svoj odbor a naučiť sa novým schopnostiam, nakoľko budú nahradený robotmi, ktorí danú prácu budú vedieť vykonávať niekoľko násobne rýchlejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie. Odhaduje sa, že tento proces prebehne do roku 2030.

Zdroj údajov: McKinsey Institute: Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages - 2. What are possible scenarios for employment growth? Report, november 2017. Link: https://goo.gl/zgVi38