FMMR – fakulta budúcnosti? Pridaj sa k nám a študuj perspektívne odbory!

03.12.2019

Už dnes pociťujú oblasti informačných technológií, robotiky, mobility či medicínskej techniky extrémny nedostatok špecialistov na výrobu a vývoj nových materiálov. Sú to odborníci, ktorých vychováva práve Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. 

Fakulta sa môže pochváliť, že až 95 percent ich absolventov nájde uplatnenie v praxi, pričom ich nástupný plat dosahuje v priemere tisíc eur. Podajte si prihlášku od 30. apríla 2020 a staňte sa jedným z ľudí, potrebných pre trh práce. Štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám môže pomôcť otvoriť dvere aj u ďalších prestížnych zamestnávateľov na Slovensku i vo svete.

FMMR úzko spolupracuje s firmami ako U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, SAPA:, Spinea, Slovalco, Handtman či Eurocast a mnohé iné. Úspešnosť ich študentov dokladuje aj fakt, že FMMR sa podľa hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) dlhodobo umiestňuje v prvej päťke rebríčka spomedzi 24 technických fakúlt v rámci Slovenska. 

Na FMMR sa študenti môžu zapojiť do výskumu a môžu absolvovať platené stáže v priemyselných podnikoch, čo im zároveň otvára perspektívu dobrého zamestnania. Môžu využívať aj podnikové štipendiá, majú príležitosť študovať v angličtine, ale tiež absolvovať výmenné pobyty na zahraničných univerzitách v Japonsku, Kanade, Nemecku, Fínsku, Česku, Poľsku, Nórsku i Veľkej Británii. 

Mladí ľudia, ktorí hľadajú perspektívne odbory na FMMR navyše nemusia absolvovať žiadne prijímacie testy. Medzi najžiadanejšie študijné odbory patria napríklad progresívne materiály a technológie, konštrukčné materiály v automobilovom priemysle, tepelná technika a plynárenstvo, alebo tiež integrované systémy riadenia či spracovanie a recyklácia odpadov. 

Viac informácií nájdete na stránkach www.fmmr.sk

Úspešní môžete byť už ako študenti

Študent druhého ročníka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach Dávid Kuzmiak, ktorý v rámci 6. kola súťaže "Máš nápad? Prezentuj svoj startup!" postúpil do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE. Dávid vie ponúknuť trhu lacnejší a ekologickejší prostriedok na kalenie ocele v rámci projektu Polythreat Eco.

"Materiály sú fascinujúci svet", hovorí študentka FMMR Ivana Atyafiová.

Hoci je Ivana Atyafiová ešte sama iba študentkou prvého ročníka inžinierskeho štúdia, postavila sa pred poslucháreň plnú prvákov-bakalárov, aby im prednášala o svojej práci. Dôvod, pre ktorý sa tak stalo je, že so svojou bakalárskou prácou vyhrala špeciálnu cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS) a stala sa tak ambasádorkou zväzu.


Prečo študovať na FMMR? Povedia vám úspešní absolventi:

Ing. Alexander Novota, generálny riaditeľ, Intocast, a. s.

,,Po ukončení štúdia metalurgie sa absolvent fakulty dokáže uplatniť nielen v danom odbore, ale aj v automobilovom priemysle, v strojárenstve, tepelnej energetike, alebo plynárenstve. Ten odbor je naozaj širokospektrálny."

Ing. Matúš Horváth, výskumník, U. S. Steel Košice 

,,Všetko, čoho sa vieme reálne dotknúť, je vyrobené z nejakého materiálu. Či je to oceľ, neželezné kovy, kompozitné, alebo iné inteligentné materiály. Materiály tu budú stále a stále budú potrební aj ľudia, ktorí sa ich vývoju a spracovaniu budú venovať." Ak si ale myslíte, že materiály končia svoju cestu použitím aj v tých najmodernejších technológiách mýlite sa, technológovia a environmentalisti sa u nás učia, ako tieto materiály premeniť opäť na peniaze.