Bude v budúcnosti dostatok práce pre ľudí?

01.03.2019

K riešeniu tejto otázky môžeme dospieť vďaka súborom rôznych nezávislých analýz. Jedna je založená na modelovaní situácií, ktoré môžu nastať za predpokladu, že existuje obmedzené množstvo katalyzátorov dopytu po pracovnej sile a po automatizácií a na druhej strane pomocou makroekonomického modelu ekonomiky, ktorý zahŕňa dynamické interakcie medzi premennými.

Keďže históriu môžeme považovať za "odrazový mostík" pre dáta predpovedajúce budúcnosť, môžeme očakávať, že 8 až 9 % dopytu po pracovnej sile v roku 2030 bude v nových typoch povolaní, ktoré sa ešte len formujú, ba dokonca ešte ani neexistujú. Oba modely analýz vedú k záveru, že s primeraným hospodárskym rastom, inováciami a investíciami môže byť dostatok nových pracovných miest na vyrovnanie dôsledkov automatizácie.

Väčšou výzvou však bude zabezpečiť, aby pracovníci mali zručnosti a podporu potrebnú na prechod na nové pracovné miesta. Krajiny, ktoré nedokážu zvládnuť tento prechod, by mohli byť svedkami rastúcej nezamestnanosti a poklesu miezd.

Tento jav by mohol viesť k strate práce približne pre viac ako 500 miliónov ľudí behom najbližšieho desaťročia.

Zdroj údajov: McKinsey Institute: Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages - 3. Will there be enough work in the future? Report, november 2017. Link: https://goo.gl/oo7rKV