Ako dokáže automatizácia zasiahnuť Slovensko?

05.03.2019

V krajinách s rozvinutou ekonomikou môže mať pre každú šiestu pracovnú pozíciu významný vplyv automatizácia, ktorá jedinca vykonávajúceho pracovnú činnosť na danej pozícií úplne nahradí. No pre Slovensko to platí taktiež. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 3.4.2018 report, v ktorom sa uvádza Slovensko za jednu z krajín, kde najviac hrozí strata pracovných miest v dôsledku automatizácie.

Podľa OECD v prípade 14 % pracovných miest existuje približne 70 % pravdepodobnosť, že budú zautomatizované. Navyše v prípade ďalších 32 % pracovných pozícií je vysoko pravdepodobná (na 50% až 70%) výrazná zmena spôsobu vykonávania práce.

Medzi jednotlivými krajinami OECD existujú výrazné rozdiely. Zatiaľ čo na Slovensku môže byť ľahko automatizovaných až 33% pracovných miest, tak v Nórsku len 6%.

(mapa členských štátov OECD)

Automatizácia najviac ohrozuje miesta vo výrobnom sektore a poľnohospodárstve. Výrazne automatizovateľné sú však podľa OECD aj niektoré služby. Najväčšiemu riziku straty zamestnania v dôsledku automatizácie sú vystavení ľudia s nízkou kvalifikáciou, no samostatnou kategóriou sú mladí ľudia, ktorí to taktiež nebudú mať v tomto smere najľahšie.

Spomedzi 32 krajín OECD je najvyššia pravdepodobnosť na automatizáciu až v 62% pracovných pozícií práve na Slovensku, pričom najmenšia úroveň automatizácie pravdepodobne zastihne európskych severanov a to s hodnotami okolo 40%.

Zdroj údajov: Tlačová agentúra Slovenskej republiky - TASR: Automatizácia najviac ohrozuje miesta vo výrobnom sektore a poľnohospodárstve. Článok, 4.4.2018. Link: https://goo.gl/9DfjMe