Ako digitálne nástroje revolucionizujú nábor uchádzačov do spoločností?

12.03.2019

Online platformy zamerané na zhromažďovanie nových talentov sú čoraz dôležitejšie nástroje, ako pre jednotlivcov hľadajúcich prácu, tak aj pre spoločnosti, ktoré sa s týmito jednotlivcami chcú spojiť modernou a čo najefektívnejšou cestou. Digitálne nástroje, teraz už bežne založené na algoritmoch strojového učenia, ktoré sa zlepšujú každým použitím, umožňujú spoločnostiam rozšíriť okruh potenciálnych žiadateľov.

Vďaka nim taktiež dokážu jasne identifikovať a dôslednejšie posudzovať zručnosti a schopnosti týchto žiadateľov a zefektívniť proces prijímania zamestnancov. Až 80% fluktuácie zamestnancov je spôsobenej zlými rozhodnutiami o ich prijímaní. Podľa prieskumov až 22% spoločností hovorí, že sa budú viac spoliehať na digitálne nástroje zamerané na prijímanie nových ľudí do firmy.

Nové nástroje, vytvorené na báze zbierania dát a následnej analýzy získaných informácií, môžu prehľadne zobraziť údaje o aktuálnom výkone zamestnancov, vďaka čomu je možné lepšie identifikovať typy kandidátov, na ktorých by sa mali spoločnosti zamerať. Automatizované premietanie životopisov a identifikácia najúspešnejších kandidátov môže jednoducho a efektívne skrátiť čas a náklady spojené s náborom nových ľudí do tímu. Analytika môže tiež identifikovať nové, netradičné zdroje a spôsoby prijímania zamestnancov a odstraňovať bežné ľudské chyby, ktoré ľudia pri tomto procese robia.

Zdroj: McKinsey Global Institute: SKILL SHIFT AUTOMATION AND THE FUTURE OF THE WORKFORCE, Box 8. How digital tools are revolutionizing recruiting, hiring, and retaining talent. Máj 2018, s. 54. Link: https://goo.gl/9Ja9Qc