Pomáhame stovkám stredoškolákov pripraviť sa na budúci svet práce


a desiatky ďalších

Najväčšia konferencia pre stredoškolákov, na ktorej špičkoví ľudia zdieľajú dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť naši študenti pripravení.

SME

PRIDAJTE SA DO NAŠEJ KOMUNITY

100+ STREDNÝCH ŠKÔL

1 500+ ŠTUDENTOV

70+ ORGANIZÁCIÍ

NÁVŠTEVNÍCI

NAJLEPŠÍ STREDOŠKOLÁCI ZO SLOVENSKA

PROGRAM

PREDNÁŠKY, WORKSHOPY, SUMMIT, Q&A, STÁNKY, JEDLO...

PREDNÁŠAJÚCI

ODBORNÍCI Z RÔZNYCH SEKTOROV A OBOROV

TÉMA

BUDÚCNOSŤ TRHU PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA

PRIESTORY

NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ UNIVERZITY

CEZ ŠTUDENTOV K STABILNEJ EKONOMIKE 

Viacerí predstavitelia popredných svetových organizácií poukázali na fakt, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším rizikom dopadu automatizácie na trh práce. 

V spolupráci s odborníkmi z rôznych oborov sa snažíme o to, aby na našich konferenciách študenti získali prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu si budú vedieť vybrať zameranie tak, aby sa dokázali uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí, z čoho budú profitovať nie len oni, ale aj naša krajina samotná. 

ZLOŽENIE PUBLIKA

Študentov, ktorí sa zúčastňujú na našich konferenciách, vyberáme za pomoci vedení jednotlivých stredných škôl. Pri výbere dbáme na to, aby študenti, ktorí prídu za danú školu, boli zvolení na základe dosiahnutých výsledkov v škole, prípadne ich angažovanosti v mimoškolských aktivitách.

PREČO VYBERÁME NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV?

Chceme totižto maximalizovať šance, že sprostredkované informácie padnú na úrodnú pôdu. Takýto študent vie následne ovplyvniť aj jeho ostatných rovesníkov a nepriamo byť ambasádorom myšlienky celého projektu.

93%

ŠTUDENTOV PLÁNUJE NA ZÁKLADE
NADOBUDNUTÝCH VEDOMOSTÍ PODNIKNÚŤ
ĎALŠIE KROKY


Ľuboslava Kačmárová

SSOŠ Poprad

« Ďakujeme za skvelú konferenciu, ktorú ste pripravili. Páčila sa nám, aj deckám, určite by sme ju odporúčali aj ďalším a ak by ste opäť niečo také organizovali, radi sa zúčastníme. Prednášajúci boli veľmi sympatickí ľudia na vysokej profesionálnej úrovni, nedá sa im nič vytknúť. Na začiatku žiaci povyťahovali mobily, ale o chvíľu ich odložili, pretože ich problematika zaujala a tak to bolo do konca, do záverečnej súťaže, keď náš žiak vyhral prvú cenu. Ďakujeme za možnosť získať nové poznatky, nápady do budovania kariéry našich žiakov a pohľad do budúcnosti trhu práce. »

Veronika Micková

Študentka; Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

« Na konferencií tohto typu som bola prvýkrát a musím povedať, že je to jedna z mojich najlepších školských skúseností, ktoré mám. Spíkri aj celé prostredie bolo super, no najviac mi dal asi workshop, kde nám rozprávali o výmenných pobytoch v zahraničí a rôznych jazykových kurzoch. Vždy som chcela ísť študovať do Dánska, ale ovládol ma strach a stres, že to nezvládnem. Pokiaľ však nájdete niekoho, kto vám povie vlastnú skúsenosť a vlastný pohľad na vec, je to úplne iné ako čítať brožúry či hrabať sa vo webstránkach. Týmto chcem povedať, že ďakujem beready za to, že mi pomohli prekonať strach a pustiť sa do toho. Cez školský rok posielam prihlášku. Tak mi držte palce. »

Ingrid Pálfyová

SOŠ RV Dunajská Streda

« Zo srdca Vám ďakujeme za organizáciu konferencie, ktorá nám dala veľmi veľa. Zaujímavé prednášky, ochotní, milí organizátori, perfektné priestory, priateľská atmosféra.....ešte by som mohla pokračovať. V mene účastníkov z našej školy Vám ďakujem za možnosť a prajeme všetko najlepšie do budúcnosti. »

Peter Feješ

SOŠ Technická, Vráble

« Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť veľmi zaujímavej konferencie BeREADY FOR THE FUTURE. Určite bola pre žiakov prínosná o čom svedčia aj pozitívne ohlasy našich žiakov zo strednej odbornej školy technickej vo Vrábľoch. Boli by sme veľmi radi, ak by sme sa podobnej konferencie mohli zúčastniť opäť o rok. »

Ivana

študentka obchodnej akadémie

« Vďaka konferencii má konečne opustil stres z výberu vysokej školy, ktorá by mala predurčiť moju celoživotnú kariéru, pretože teraz už viem že osobnostné kvality ako kreativita, flexibilita či schopnosť komunikovať tvoria základ úspechu na budúcom (do veľkej miery už aj súčasnom) trhu práce a nie je pravidlom, že sa musím celý život venovať tomu čo som vyštudovala. Vďaka konferencii som sa rozhodla prihlásiť sa do Nexteria leadership academy, o ktorej som už veľa počula, avšak nikdy som nebola dostatočne namotivovaná a odhodlaná. Taktiež vo mne konferencia vzbudila chuť venovať viac času neformálnemu vzdelávaniu a prihlásila som sa na tréningový kurz do Španielska, kam čoskoro odchádzam. » 

RNDr. Mária Semančíková

Gymnázium Spišská Stará Ves

« Vašu konferenciu hodnotím veľmi kladne aj z pozície zástupkyne školy, aj ako učiteľa informatiky a aj študentov. Bola pre nás prínosom. My sa budeme snažiť všetky myšlienky odovzdať ďalej všetkým našim študentom aj učiteľom. Samozrejme odporúčam konferenciu nielen pre študentov, ale hlavne pre učiteľov aj vedenie školy, aby sme reformu začali "zdola", lebo tá zhora je mimo. »


NADCHÁDZAJÚCE


* Odložené na neurčito *

Projekt pod záštitou:

Partnerstvá & Podpora

hamaj@saide.sk
+421 919 141 351
Staromestská 3, 811 03 Bratislava