Ján Smatana

Ján Smatana od 16 rokov pôsobil ako animátor a venoval sa dobrovoľníckej činnosti. V roku 2013 začal spoluprácu s IUVENTOU - Slovenský inštitút mládeže. Pôsobil ako regionálny odborný riešiteľ pre Prešovský kraj v národnom projekte PRAKTIK (2013-2015). Angažuje sa v oblasti mládežníckej politiky a uznávania neformálneho vzdelávania na regionálnej a národnej úrovni. Je členom Výkonnej rady a spoluzakladateľom Centra pre podporu neformálneho vzdelávania, v ktorom pôsobí ako lektor, metodík a projektový manažér. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu detí, mládeže i dospelých. Zameriava sa hlavne na témy: soft skills, projektový manažment, kritické myslenie a problematika nenávistného vyjadrovania. Od roku 2013 bol zapojený do kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete", kde bol vyškolený ako školiteľ vzdelávacích aktivít pre problematiku nenávistného vyjadrovania. Tejto téme sa venuje aj naďalej hlavne cez program Škola bez nenávisti.


Zabávať sa a popri tom sa vzdelávať? Neformálne vzdelávanie v praxi!

Zabávať sa a popri tom sa vzdelávať? Mať radosť z času, ktorý venujem učeniu? Znie to šokujúco, ale je to možné. Na našom workshope sa dozvieš niečo o neformálnom vzdelávaní a čo sú zásadné rozdiely medzí ním a formálnym vzdelávaním. Prezradíme ti ako a kde sa dajú nájsť zaujímavé príležitosti od organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, po ktorých stačí už len siahnuť.