Obyčajný život - neobyčajné skúsenosti

Príbeh každého z nás je niečím iný a výnimočný. Potrebujeme si to len uvedomiť. Eva nám povie o tom, aké dôležité je využívať šance, ktoré sa nám ponúkajú a ako z nich efektívne ťažiť. Doba je rýchla a predpovedať profesijné oblasti, ktoré budú žiadúce o niekoľko rokov je takmer nemožné. Ako sa teda pripraviť na život v budúcnosti?

Eva je riaditeľkou neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko. Žila v USA, UK, na Novom Zélande a Fidži. Získala MBA z finančného manažmentu. Pôsobila v oblasti vzdelávania v rôznych slovenských a medzinárodných organizáciách, vrátane Cambridge University. Venuje sa rozvoju osobnostných kompetencií, tvorivosti a podnikavosti, podnikateľskému vzdelávaniu a finančnej gramotnosti. Verí, že investícia do kvalitného vzdelávania v mladosti je to najlepšie, čo môžeme pre seba a túto krajinu urobiť. Miluje svoje 2 psíky a rada behá aj od Tatier k Dunaju.

Eva Vargová 

Riaditeľka neziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko