Dajú sa využiť prednosti ľudskej inteligencie v dobe koexistencie s automatizáciou a umelou inteligenciou? 

Inteligenciu môžme definovať ako všeobecnú mentálnu schopnosť uvažovať, riešiť problémy a učiť sa. Vďaka svojej všeobecnej povahe inteligencia integruje kognitívne funkcie, ako je vnímanie, pozornosť, pamäť, jazyk alebo plánovanie. Na základe tejto definície je možné spoľahlivo merať inteligenciu pomocou štandardizovaných testov. Avšak, to nie je všetko. Tieto kritériá môžeme použiť aj na meranie "inteligencie" počítačov. Počítače nás už dávno predbehli v riešení logických úloh, ale sú oblasti, ktoré sa nedokážu naučiť? Čo musí človek 21. storočia ovládať, aby bol aj naďalej potrebný pre trh práce? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nám poskytne Daniela vo svojej prednáške.

Daniela disponuje medzinárodnými skúsenosťami a je silným zástancom výmeny vedomostí a skúseností. Svoj čas venuje nie len svojim pracovným povinnostiam, ale aj vzdelávaniu talentovaných začínajúcich podnikateľov s pozitívnym spoločenským vplyvom. Tieto činnosti, popri vytváraniu vzdelávacích inovačno-zážitkových programov, zastrešuje cez  svoju spoločnosť Hip.Academy, ktorú založila pred štyrmi rokmi v Londýne. Daniela získala niekoľko prestížnych medzinárodných štipendií a má za sebou úspešnú kariéru v oblasti médií a komunikácie. Taktiež pôsobila medzinárodne ako politická žurnalistka, mediálna analytička, konzultantka, zástupkyňa šéfredaktora a akademička. V súčasnosti sa tiež venuje výskumu kolektívnej inteligencie, budúcnosti vzdelávania a trhu práce. Väčšinou by ste ju mohli stretnúť v Londýne či Amsterdame. Hoci už žila a pracovala v ôsmich krajinách, aktuálne sa čoraz častejšie vracia späť na Slovensko.

Daniela Bartos

Profesorka katedry Médii a komunikácie na Arnhem Business School v Holansku, bývalá novinárka a zakladateľka Hip.Academy