Cenník balíčkov BeREADY AWARDS 2020


Partnerský balíček 1

• 5x prenájom online priestoru (2h) na prezentovanie aktivít partnera

• organizačné zabezpečenie služieb súvisiacich s účasťou na programe podujatia
• technické zabezpečenie a ostatné súvisiace služby s prenájmom online priestoru

2 000€
bez DPH*

Partnerský balíček 2

• prenájom online priestoru na vstup zástupcu inštitúcie (15min) počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže

• organizačné zabezpečenie služieb súvisiacich s účasťou na programe podujatia

• technické zabezpečenie a ostatné súvisiace služby s prenájmom online priestoru

800€

bez DPH*

* nie sme platiteľmi DPH


V prípade otázok sme Vám plne k dispozícii:

Dominik Hamaj / Rozvoj partnerstiev
SAIDE - Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní
E-mail: hamaj@saide.sk 
Tel: +421 919 141 351