BeREADY FOR THE FUTURE
BRATISLAVA FORUM 2020


PRESUNUTÉ - NOVÝ DÁTUM ODHALÍME ČOSKORO
Priestory Ekonomickej univerzity v Bratislave
UDALOSŤ
NAVRHNUTÁ PRE NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV
Z TOP STREDNÝCH ŠKÔL ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA
120 VYBRANÝCH
STREDNÝCH ŠKÔL

1800 NAJLEPŠÍCH STREDOŠKOLÁKOV

PREDNÁŠKY O BUDÚCNOSTI TRHU PRÁCE

50+ SPOLOČNOSTÍ A VYSOKÝCH ŠKÔL

ODBORNÉ WORKSHOPY

SUMMIT UČITEĽOV

UDEĽOVANIE CIEN

ZÁBAVA

OBČERSTVENIEŠTUDENTI ZÍSKAJÚ PREHĽAD

O AKTUÁLNYCH TRENDOCH A MOŽNÝCH SCENÁROCH BUDÚCNOSTI, VĎAKA ČOMU BUDÚ VEDIEŤ ROBIŤ LEPŠIE KARIÉRNE ROZHODNUTIA A DOKÁŽU SA TAK LEPŠIE

UPLATNIŤ V RÝCHLO SA MENIACOM PRACOVNOM PROSTREDÍNOSNÉ TÉMY 2020

Vitálne schopnosti človeka v 21.storočí

S tým ako svet napreduje sa musia meniť a prispôsobovať aj naše schopnosti, inak možno nebudeme schopní sa uplatniť. Aké sú teda kľúčové schopnosti človeka žijúceho v 21. storočí? Ako ich vieme nadobudnúť? Ako sa v minulosti menili a ako sa budú meniť? Budú vôbec?

Ako narábať s teoretickými konceptmi pre svoj pracovný prospech?

Bežne počujeme mnoho rád a informácií na tému práca a naša budúcnosť. Pri takom kvante informácií sa môže stať, že ich nebudeme vedieť uchopiť a aplikovať do našeho života. Ako s týmito radami narábať? Čo môžeme spraviť už dnes aby sme si príchod do pracovného prostredia uľahčili? 

Analýza a predikcia pracovného trhu

Bez znalosti trhu sa naň ťažko môžeme pripraviť, preto je dôležité vedieť čo od jeho vývinu môžeme očakávať. V tejto téme odpovieme na otázky ako napríklad: Aké odbory / pracovné zamerania budú populárne v budúcnosti? Akým smerom sa bude vyvíjať pracovný trh? Čo môžeme očakávať ako trendy? Na čo sa pripraviť a aké budú všeobecné výzvy či príležitosti?

Limity práce 

Práca už nie je to čo bývala. Má mnohé nové odvetvia o ktorých sa nám pred pár rokmi ani len nesnívalo. Čo ponúka moderný pracovný trh? Aké sú nové odbory vo vzdelávaní? Ako si viem kombinovať záujmy? Viem sa presadiť bez diplomu? 


KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI

AUTOMATIZÁCIA A GLOBALIZÁCIA

TRENDY A PRÍLEŽITOSTI

 4. INDUSTRIÁLNA REVOLÚCIA

UMELÁ
INTELIGENCIA

NOVÉ DRUHY
POZÍCIÍ

SPOJILI SME BYSTRÉ MYSLE

EXPERTI Z OBLASTI TECHNOLÓGIÍ, VEDY A BIZNISU BUDÚ SPOLOČNE ZDIEĽAŤ ICH VEDOMOSTI NA PÔDE EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE S AKTÍVNYMI STREDOŠKOLÁKMI Z CELÉHO REGIÓNU 


ODHALÍME ČOSKORO

PRIESTORY EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE


ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM ZA PODPORUODHALÍME ČOSKORO