Dôležité informácie zo sveta práce na jednom mieste

V krajinách s rozvinutou ekonomikou môže mať pre každú šiestu pracovnú pozíciu významný vplyv automatizácia, ktorá jedinca vykonávajúceho pracovnú činnosť na danej pozícií úplne nahradí. No pre Slovensko to platí taktiež. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 3.4.2018 report, v ktorom sa uvádza Slovensko za jednu z...

Pracovné oblasti, ktoré automatizácia v blízkej budúcnosti priamo postihne nie je problém identifikovať už teraz. Avšak, taktiež sa môžeme tešiť na nové pracovné pozície, ktoré vzniknú ako výsledok potreby vo svete dokonalejších technológií.

K riešeniu tejto otázky môžeme dospieť vďaka súborom rôznych nezávislých analýz. Jedna je založená na modelovaní situácií, ktoré môžu nastať za predpokladu, že existuje obmedzené množstvo katalyzátorov dopytu po pracovnej sile a po automatizácií a na druhej strane pomocou makroekonomického modelu ekonomiky, ktorý zahŕňa dynamické interakcie medzi...