Dôležité informácie zo sveta práce na jednom mieste

K riešeniu tejto otázky môžeme dospieť vďaka súborom rôznych nezávislých analýz. Jedna je založená na modelovaní situácií, ktoré môžu nastať za predpokladu, že existuje obmedzené množstvo katalyzátorov dopytu po pracovnej sile a po automatizácií a na druhej strane pomocou makroekonomického modelu ekonomiky, ktorý zahŕňa dynamické interakcie medzi...