BeREADY FOR THE FUTURE
BANSKÁ BYSTRICA FORUM 2020


PRESUNUTÉ - NOVÝ DÁTUM ODHALÍME ČOSKORO
UDALOSŤ

NAVRHNUTÁ PRE NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV

Z TOP STREDNÝCH ŠKÔL VÝCHODNÉHO

SLOVENSKA


VYBRANÉ
STREDNÉ ŠKOLY

NAJLEPŠÍ

STREDOŠKOLÁCI

PREDNÁŠKY O
BUDÚCNOSTI
TRHU PRÁCE

SPOLOČNOSTI A VYSOKÉ ŠKOLY

ODBORNÉ WORKSHOPY

SUMMIT UČITEĽOV

UDEĽOVANIE CIEN

ZÁBAVA

OBČERSTVENIE

ŠTUDENTI ZÍSKAJÚ PREHĽAD
O AKTUÁLNYCH TRENDOCH A MOŽNÝCH SCENÁROCH
BUDÚCNOSTI, VĎAKA ČOMU BUDÚ VEDIEŤ ROBIŤ LEPŠIE
KARIÉRNE ROZHODNUTIA A DOKÁŽU SA TAK LEPŠIE
UPLATNIŤ V RÝCHLO SA MENIACOM
PRACOVNOM PROSTREDÍ NOSNÉ TÉMY 2020

Vitálne schopnosti človeka v 21.storočí

S tým ako svet napreduje sa musia meniť a prispôsobovať aj naše schopnosti, inak možno nebudeme schopní sa uplatniť. Aké sú teda kľúčové schopnosti človeka žijúceho v 21. storočí? Ako ich vieme nadobudnúť? Ako sa v minulosti menili a ako sa budú meniť? Budú vôbec?

Ako narábať s teoretickými konceptmi pre svoj pracovný prospech? 

Bežne počujeme mnoho rád a informácií na tému práca a naša budúcnosť. Pri takom kvante informácií sa môže stať, že ich nebudeme vedieť uchopiť a aplikovať do našeho života. Ako s týmito radami narábať? Čo môžeme spraviť už dnes aby sme si príchod do pracovného prostredia uľahčili? 

Analýza a predikcia pracovného trhu

Bez znalosti trhu sa naň ťažko môžeme pripraviť, preto je dôležité vedieť čo od jeho vývinu môžeme očakávať. V tejto téme odpovieme na otázky ako napríklad: Aké odbory / pracovné zamerania budú populárne v budúcnosti? Akým smerom sa bude vyvíjať pracovný trh? Čo môžeme očakávať ako trendy? Na čo sa pripraviť a aké budú všeobecné výzvy či príležitosti?

Limity práce 

Práca už nie je to čo bývala. Má mnohé nové odvetvia o ktorých sa nám pred pár rokmi ani len nesnívalo. Čo ponúka moderný pracovný trh? Aké sú nové odbory vo vzdelávaní? Ako si viem kombinovať záujmy? Viem sa presadiť bez diplomu? 


KĽÚČOVÉ ZRUČNOSTI

AUTOMATIZÁCIA A GLOBALIZÁCIA

TRENDY A PRÍLEŽITOSTI

 4. INDUSTRIÁLNA REVOLÚCIA

UMELÁ
INTELIGENCIA

NOVÉ DRUHY
POZÍCIÍ

SPOJILI SME BYSTRÉ MYSLE

EXPERTI Z OBLASTI TECHNOLÓGIÍ, VEDY A BIZNISU BUDÚ SPOLOČNE ZDIEĽAŤ ICH VEDOMOSTI NA PÔDE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH S AKTÍVNYMI STREDOŠKOLÁKMI Z CELÉHO REGIÓNU   


ODHALÍME ČOSKORO

PRIESTORY ODHALÍME ČOSKORO


Novinky z Banská Bystrica Forum 2020

Prečítajte si, čo je nové
 

ĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM ZA PODPORUODHALÍME ČOSKORO